Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

krizových životních situací

a mezilidských vztahů

Kdo jsme:

Mgr. Petr Ptáček, klinický psycholog, psychoterapeut, superv…

Mgr. Petr Ptáček, klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor

Narodil jsem se v roce 1975 v Praze, kde žiji dodnes. Velkou část svého pracovního života jsem strávil jako psycholog v Psychiatrické Nemocnici v Praze Bohnic...

Někdo potřebuje podpořit v tom,
co chce ve svém životě změnit,
někdo si to potřebuje ujasnit.
....My vám pro to nabízíme prostor.

  • 1
  • 2

Psychoterapie

Dialogická  cesta k uzdravení, možnost porozumění dynamice vlastního  jednání v  intrapsychické  i interpersonální rovině.

Vybraná témata

V rámci skupinové práce se mimo jiné zaměřujeme na následující témata: Schopnost sebeprezentace Komunikace s agresivním člově...

Koučování

Cesta vedoucí k překonávání překážek,  hledání  nových  cest a cílů a dosahování zvolených cílů, rozvoje  vlastních  kompetencí a ...

Supervize

Jako cesta profesního rozvoje  a sebepoznávání založená  na  vlastní schopnosti sebereflexe a odstupu od procesu vlastní práce s d...

Slovo úvodem

Vítejte na stránkách psychoterapie-praxe, kde prezentuji část  své  práce. Při které vycházím  z přesvědčení o výrazném  podílu  psychiky při rozvoji či udržování  nejen psychických, ale  také  somatických potíží a  nemocí. A zejména  pocitu spokojenosti, naplněnosti a štěstí v  životě. Nabízím formy práce  zaměřené  na rozvoj v osobní  i profesní oblasti.

 

- stránky ještě aktualizuji -   (protože  dostat  se  k tomu, abych  zde  něco  psal je  pro  mě téměř zázrak:)

Petr Ptáček