SLUŽBY HRAZENÉ
ze zdravotního pojištění.
pojišťovny

CO NABÍZÍME:

V naší ordinaci nabízíme péči dospělým a dospívajícím klientům a také dětem, které nespadají pod odbornou péči dětského klinického psychologa. Věnujeme se psychologické diagnostice, krizové intervenci, psychologickému poradenství, i systematické psychoterapii.

Klinicko-psychologické vyšetření - odborné posouzení psychického stavu, zaměřené na porozumění povaze potíží a volby intervence, případně posouzení stavu jako podklad pro další odborníky.

Systematická psychoterapie - proces využívající psychologické prostředky. Zaměřený na porozumění, odstranění či zmírnění potíží. Případně učení se zacházení se symptomy psychické poruchy.

Krizová intervence - akutní intervence v okamžiku zhoršení psychického stavu, výrazného stresu či traumatické události.

Péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění, pokud se jedná o potíže spadající do okruhu psychických

poruch, poruch chování či reakcí na stres. A máme smlouvu o hrazení péče s danou pojišťovnou.

Služby je možné hradit i soukromě.

NÁŠ TÝM:

PhDr. Hana Malichová

Jmenuji se Hana Malichová a jsem psycholog a psychoterapeut. V roce 2012 jsem ukončila studium jednooborové psychologie na FF UK. V letech 2012-2018 jsem absolvovala akreditovaný postgraduální výcvikový kurz v kognitivně-behaviorální terapii. V odborné praxi se věnuji dětem i dospělým od roku 2012. Práce psychologa mě naplňuje a nacházím v ní dlouhodobě uspokojení skrze možnost poskytovat klientům podporu a provázení ve spektru životních situací. Ve volném čase se ráda věnuji své rodině a sportu (běh, tenis).

kontakt pro objednání: malichova.psycholog@gmail.com

Mgr. Barbora Malá

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studia jsem absolvovala řadu stáží ve zdravotnických i sociálních službách se zaměřením především na oblast závislostí. Pracovala jsem jako konzultant na Národní lince pro odvykání a terénní evaluátor projektu HRaní Společnosti Podané ruce o.p.s. Aktuálně jsem v předatestační přípravě, pracuji jako psycholog ve zdravotnictví v PN Horní Beřkovice. Jsem také frekventantkou psychoterapeutického výcviku v integrativní psychoterapii. Absolvovala jsem kurz kompletní krizové intervence a motivačních rozhovorů. Nabízím podpůrnou terapii a diagnostiku pod supervizí.

Pracovní zkušenosti:
 • 2020 – doposud PN Horní Beřkovice – Psycholog ve zdravotnictví
 • 2019- 2020 Společnost Podané ruce o.p.s. – Terénní evaluátor projektu HRaní
 • 2018-2020 Národní linka pro odvykání – konzultant
Vzdělání:
 • 2022 – doposud – výcvik v integrativní psychoterapii (INSTEP)
 • 2015-202jednooborová psychologie FF UP Olomouc
Kurzy:
 • Kompletní kurz krizové intervence
 • Motivační rozhovory
 • Kurz Wechslerových škál
 • Základní kurz v Rorschachově metodě
 • Kurz OPD-II
 • Risk assessment – hodnocení rizika násilí metodami HCR, SVR, SAPROF

kontakt pro objednání: psych.mala@gmail.com

Péče je hrazená následujícími zdravotními pojišťovnami:

logo pojišťovny ZPŠ (209) - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
logo pojišťovny RBP-ZP (213) - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny VZP (111) - Všeobecná zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny OZP (207) - Oborová zdravotní pojišťovna
logo pojišťovny ZPMVČR (211) - Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky