Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

krizových životních situací

a mezilidských vztahů

Někdo potřebuje podpořit v tom,
co chce ve svém životě změnit,
někdo si to potřebuje ujasnit.
....My vám pro to nabízíme prostor.

Vybraná témata

  • V rámci skupinové práce se mimo jiné zaměřujeme na následující témata:
  • Schopnost sebeprezentace
  • Komunikace s agresivním člověkem
  • Smysl v mém vlastním životě
  • Asertivita, schopnost sebeprosazení
  • Partnerské vztahy
  • „Hranice“ v mém životě atd.
  • Pro uzavřenou skupinu zájemců je možné po dohodě zrealizovat víkendová setkání na základě vašich konkrétních přání.

Termíny a témata skupin se pravidelně budou objevovat na našich stránkách.