Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

krizových životních situací

a mezilidských vztahů

Někdo potřebuje podpořit v tom,
co chce ve svém životě změnit,
někdo si to potřebuje ujasnit.
....My vám pro to nabízíme prostor.

Individuální konzultace:

Nejčastější formou psychoterapeutické a poradenské práce, kterou nabízíme, jsou individuální setkávání. Délka sezení je obvykle 50 minut, frekvence sezení podle aktuální potřeby a dohody. Termín konzultace je potřeba objednat v předstihu. Obvyklá frekvence setkávání je jednou týdně.