Poradenství v oblasti rozvoje osobnosti

krizových životních situací

a mezilidských vztahů

Někdo potřebuje podpořit v tom,
co chce ve svém životě změnit,
někdo si to potřebuje ujasnit.
....My vám pro to nabízíme prostor.

Psychoterapie

Dialogická  cesta k uzdravení, možnost porozumění dynamice vlastního  jednání v  intrapsychické  i interpersonální rovině.