Mgr. Petr Ptáček, klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor, lektor


Narodil jsem se v roce 1975 v Praze, kde žiji dodnes. Velkou část svého pracovního života jsem strávil jako psycholog v Psychiatrické Nemocnici v Praze Bohnicích(PNB) na oddělení ochranných sexuologických léčení. V rámci PNB pracuji do  současnosti v Centru Krizové Intervence. Od roku 2006 se věnuji  soukromé psychoterapeutické a poradenské praxi, a také lektorské činnosti a tréninkům manažerských a komunikačních dovedností v komerční sféře. Byl jsem členem lektorského týmu v rámci psychoterapeutického výcviku na Vysoké škole psychosociálních studií (VŠPSS) a na stejné škole jsem vedl společně s kolegyní sebezkušenostní kurzy. Pracoval jsem jako psycholog v soukromém zdravotnickém zařízení TH Klinika.

V současnosti pracuji v Psychiatrické nemocnici v  Horních Beřkovicích. Mám soukromou psychoterapeutickou praxi. A věnuji se také supervizní činnosti a koučování.

Psychologii jsem se začal věnovat po předcházející výtvarné činnosti. Vystudoval jsem ji společně se Sociální politikou a Sociální prací na Fakultě sociálních studií na Masarykově Univerzitě v Brně. Absolvoval jsem Psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a Existenciální Analýze, kde nacházím také těžiště mé individuální psychoterapeutické práce.

 

Více o mě:

http://cz.linkedin.com/pub/petr-pt%C3%A1%C4%8Dek/51/32/2b6

 

Vzdělávání v oboru:


 • 2014 - 2016           Výcvik supervize a koučování (Českomoravský institut  pro supervizi a  kooučování ČMISK, člen EASC - Evropská asoviace pro supervizi a  koučování)
 • 2013 - 2014         Traumaterapie (SLEA)
 • 2009                   Supervizní kurz Rorschach
 • 2008 - 2009         Základní kurz v Rorschachově metodě
 • 2009                   Funkční specializace ze systematické psychoterapie
 • 2008                   Atestace z Klinické psychologie
  (číslo registrace MZČR: 022-0121-7117)
  2005                   Kurz hypnózy pod vedením Prof. Kratochvíla, Kroměříž                       (www.psycholog.coolnet.cz )
 • 2002 - 2007         psychoterapeutický výcvik SLEA: Logotrerapie-Existenciální analýza
 • 2002 - 2005         Mgr.  Psychologie, FSS MU Brno
 • 1999 - 2002         Bc.    Psychologie, sociální politika a sociální práce, FSS MU Brno
  ( další krátkodobější odborné stáže a výcviky)

 

Praxe v oboru :


 • 2015 >             Psychiatriská nemocnice Horní Beřkovice,   vedoucí psycholog
 • 2006 - 2015      Psychiatrická Nemocnice Praha-Bohnice,  psycholog
 • 2010 - 2013      TH Klinika.s.r.o.,     psycholog
 • 2009 >             Centrum Krizové Intervence(CKI) Praha
 • 2008 - 2012      Lektorská činnost Vysoká škola psychosociálních studií
 • 2006 >             Lektorská a trenérská činnost zejména v oblasti Komunikačních dovedností
 • 2007 - 2008      externí spolupráce s firmou Neurops s.r.o., psychologická diagnostika řidičů z povolání
 • 2004 - 2006      Dětská psychiatrická léčebna Louny, psycholog
 • 1997 - 1998      dobrovolník v ČSAP (Česká Společnost AIDS Pomoc)

 

Členství v profesních sdruženích

 • European Association for Supervision and Coaching    EASC                  www.easc-online.eu
 • Českomoravský institut  pro supervizi a koučink         CMISK                  www.cmisk.cz
 • Společnost pro Logoterapii a Existenciální Analýzu    SLEA  o.s.            www.slea.cz
 • Společnost pro Rorschacha a projektivní metody                                    www.rorschach.cz
 • Společnost pro Rozvoj Sexuologie                             SRS    o.s.
 • Asociace klinických psychologů                                                           www.akpcr.cz

 

 

back to top