SUPERVIZE
Proces zaměžený na rozvoj profesionálních kompetencí, založený na schopnosti sebereflexe
interier

Přináší možnost vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy z odstupu hledat různé cesty k řešení problematické či konfliktní situace. Aktuálně v mnoha případech zaměřený na předcházení syndromu vyhoření a práci s ním.

Tato forma práce často spojována s lidmi v pomáhajících profesích, ale vnímám ji jako vhodný nástroj i pro firemní prostředí.

INDIVIDUÁLNÍ

SUPERVIZE

SKUPINOVÁ

SUPERVIZE

TÝMOVÁ

SUPERVIZE

POTŘEBUJETE SE PODÍVAT S ODSTUPEM OD VLASTNÍ PRÁCE NA SVŮJ PROCES?